D’Angelo, Giangiacomo. 2017. “Nuove Imposte Ed Economia Digitale”. Studi Tributari Europei 6 (1). https://doi.org/10.6092/issn.2036-3583/7823.